Share:
Vankool sẽ tổ chức triển lãm tại MIVAR (Triển Lãm Quốc Tế Về Thiết Bị Thông Gió, Điều Hòa Nhiệt Độ Và Điện Lạnh Myanmar) tại Yangon từ ngày 30/11 đến ngày 02/12 năm 2017.
Rất nhiều máy làm mát không khí mới sẽ được trưng bày tại triển lãm thương mại này. Rất mong có sự hiện diện của quý vị tại triển lãm!
Gian hàng Số.:063
Share: