CHÚNG TÔI LÀ VANKOOL •

TTham quan của chúng tôi
Nhà máy

Tham quan Xưởng Đúc của chúng tôi


CNC Workshop

High Speed Processing

Precision CNC EDM machine

Processing Center

Tham quan Xưởng Phun của chúng tôi

730P

1000P

1600P

2000P

Tham quan Nhà kho của chúng tôi