OEM Cases

Trường hợp 1Tùy chỉnh Màu sắc theo ý quý vị

Chúng Tôi Có Thể Làm Màu Sắc Khác Nhau Cho Khách Hàng

Chúng Tôi Có Thể Áp Dụng Tùy Chỉnh Thông Số Kỹ Thuật Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng

Trường hợp 3Tùy chỉnh  Bảng điều khiển theo ý quý vị

Chúng Tôi Có Thể Thay Đổi Thiết Kế Bảng Điều Khiển Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng.

Trường hợp 4Tùy chỉnh Thùng Carton xuất khẩu theo ý quý vị

Chúng Tôi Có Thể In Thùng Carton Xuất Khẩu Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng.

Chúng Tôi Có Thể In Nhãn Với Các Ngôn Ngữ Khác Nhau Nếu Khách Hàng Cần.